Kontaktirajte nas

Rayex Promet d.o.o. Zenica

Transakcijski račun:

154-300-11000176-02
kod INTESA SANPAOLO BANKA BiH d.d.

161-055-00004200-42
kod RAIFFEISEN BANK d.d. filijala Zenica

Broj sudskog registra:U/I-761/00

ID broj: 4218037580007
PDV broj:218037580007
Poreski broj:05000246

Posjetite nas